DU LỊCH TRUNG QUỐC - LỊCH KHỞI HÀNH 2024

TOUR 5N4Đ - KH TP.HCM - CHỈ TỪ 13,990,000₫ - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

 

TOUR 6N5Đ - KH TP.HCM - CHỈ TỪ 15,990,000₫ - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

 

TOUR 6N5Đ - KH TP.HCM - CHỈ TỪ 18,880,000₫ - CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA


TOUR 7N6Đ - KH TP.HCM - CHỈ TỪ 23,990,000₫ - THƯỢNG HẢI - BẮC KINH - HC - Ô TRẤN

 

TOUR 6N5Đ - KH TP.HCM - CHỈ TỪ 15,990,000₫ - THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU - GẤU TRÚC

 

TOUR 6N5Đ - KH TP.HCM - CHỈ TỪ 11,950,000₫ - TRỊNH CHÂU – KHAI PHONG – LẠC DƯƠNG

 

TOUR 4N3Đ - KH TP.HCM - CHỈ TỪ 11,950,000₫ - TRUNG QUỐC - GIANG NAM DẠ KÝ

Tháng 6: 02, 16, 23, 30 → https://shorturl.at/jxDM5

Bài viết cùng danh mục: