Tour Trung Quốc

Sắp xếp theo:
TRUNG QUỐC - GIANG NAM DẠ KÝ - Khởi hành Tp.Hcm - 4N3Đ
11,950,000₫

Nơi khởi hành: HCM

Nơi đến: Trung Quốc

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU - GẤU TRÚC - Khởi hành Tp.Hcm - 6N5Đ
15,990,000₫

Nơi khởi hành: HCM

Nơi đến: Trung Quốc

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

TRỊNH CHÂU – KHAI PHONG – LẠC DƯƠNG - Khởi hành Tp.Hcm - 6N5Đ
16,990,000₫

Nơi khởi hành: HCM

Nơi đến: Trung Quốc

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

THƯỢNG HẢI - BẮC KINH - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN - Khởi hành Tp.Hcm - 7N6Đ - Quý 2
23,990,000₫

Nơi khởi hành: HCM

Nơi đến: Trung Quốc

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

THƯỢNG HẢI - BẮC KINH - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN - Khởi hành Tp.Hcm - 7N6Đ
22,990,000₫

Nơi khởi hành: HCM

Nơi đến: Trung Quốc

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA - Khởi hành Tp.Hcm - 6N5Đ
18,880,000₫

Nơi khởi hành: HCM

Nơi đến: Trung Quốc

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - Khởi hành Tp.Hcm - 6N5Đ
15,990,000₫

Nơi khởi hành: HCM

Nơi đến: Trung Quốc

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - Khởi hành Tp.Hcm - 5N4Đ
13,990,000₫

Nơi khởi hành: HCM

Nơi đến: Trung Quốc

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Tour Thượng Hải - Hàn Châu - Tô Châu - Ô Trấn - Khởi hành Tp.Hcm - 4N3Đ
11,950,000₫

Nơi khởi hành: HCM

Nơi đến: Trung Quốc

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

TOUR THƯỢNG HẢI - VÔ TÍCH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - 5N4Đ - Khởi hành Tp. Hồ Chí Minh
14,990,000₫

Nơi khởi hành: HCM

Nơi đến: Trung Quốc

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

TOUR THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU - LẠC SƠN - 6N5Đ - Khởi hành Tp. Hồ Chí Minh
18,690,000₫

Nơi khởi hành: HCM

Nơi đến: Trung Quốc

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

TOUR PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - 6N5Đ - Khởi hành Tp. Hồ Chí Minh
13,990,000₫

Nơi khởi hành: HCM

Nơi đến: Trung Quốc

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

TOUR PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - 5N4Đ - Khởi hành Tp. Hồ Chí Minh
12,990,000₫

Nơi khởi hành: HCM

Nơi đến: Trung Quốc

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

TOUR CÔN MINH - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - 6N5Đ - Khởi hành Tp. Hồ Chí Minh
17,990,000₫

Nơi khởi hành: HCM

Nơi đến: Trung Quốc

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

TOUR BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - 7N6Đ - Khởi hành Tp. Hồ Chí Minh
21,990,000₫

Nơi khởi hành: HCM

Nơi đến: Trung Quốc

Thời gian: 7 ngày 6 đêm