I.Mục đích và phạm vi thu thập:

1. Unitourist chỉ có thể sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin để thực hiện hoạt động kinh doanh hiệu quả trong giới hạn mà hoạt động kinh doanh yêu cầu:

•          Thông báo và cung cấp dịch vụ;

•          Phát triển dịch vụ;

•          Phản hồi những yêu cầu cung cấp thông tin;

•          Thực hiện một hợp đồng đã ký kết giữa Unitourist và khách hàng;

•          Cung cấp dịch vụ hậu mãi cho sản phẩm, đồng thời gửi thông tin về các sự kiện và dịch vụ mới.

2. Liên quan đến các hoạt động kinh doanh chính của Unitourist, Công ty sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cho từng mục đích cụ thể và phù hợp với quy định của pháp luật. Khi yêu cầu Quý khách hàng cung cấp thông tin, Công ty sẽ trình bày rõ mục đích sử dụng để được sự đồng ý của Quý khách hàng.

3. Unitourist sẽ không cung cấp thông tin cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của Quý khách hàng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt sau:

•          Các trường hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền;

•          Các trường hợp cung cấp thông tin cần thiết cho việc bảo vệ cuộc sống, thân thể, hoặc tài sản của Quý khách hàng và khó nhận được sự đồng ý của Quý khách hàng đó;

•          Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp, liên doanh liên kết hoặc nguyên nhân khác.

II. Phạm vi sử dụng thông tin:

1. Thông tin cá nhân: Là tất cả các thông tin về cá nhân, bao gồm họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hộ chiếu và các mô tả khác, hoặc một số, biểu tượng, mã, hình ảnh để nhận biết cá nhân đó (điều này cũng bao gồm thông tin không thể nhận biết được cá nhân, nhưng có thể dễ dàng nhận biết khi kết hợp với các thông tin khác). Ngoài ra, điều này cũng sẽ không giới hạn ở thông tin nhận dạng cá nhân, mà còn bao gồm tất cả các thông tin trình bày một dữ kiện, công nhận và đánh giá tính cách của cá nhân đó, bao gồm hình dáng bề ngoài, tài sản, nghề nghiệp hoặc gia cảnh.

2. Thông tin thanh toán: Là tất cả các thông tin về tài khoản ngân hàng; số tiền giao dịch bằng tiền mặt, thông qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch bằng hình thức khác; các nội dung chuyển khoản.

3.  Các hình thức cung cấp thông tin:

•          Thông tin được cung cấp trực tiếp cho Unitourist bằng cách điền vào các mẫu form thông qua website www.unitourist.vn.

•          Thông tin được cung cấp trực tiếp cho Unitourist bằng phương pháp khác với phương pháp kể trên.

III. Thời gian lưu trữ thông tin:

1. Như hầu hết các trang web khác, khi khách hàng truy cập trang website của Công ty máy chủ sẽ sinh ra các files chứa các thông tin về địa chỉ IP của người truy cập, thời gian và các trang bạn truy cập. Unitourist xem xét các thông tin này theo định kỳ và sử dụng các thông tin để tạo ra các thống kê về sự truy cập website. Các files này cũng được xóa theo định kỳ hàng quý.

2. Đối với các thông tin của Quý khách hàng mà Unitourist có được trong quá trình giao dịch thì thời gian lưu trữ đến khi có yêu cầu hủy bỏ thông tin của khách hàng.

IV. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân:

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH UNITOURIST sẽ không cung cấp thông tin cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của Quý khách hàng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt sau:

•          Các trường hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền;

•          Các trường hợp cung cấp thông tin cần thiết cho việc bảo vệ cuộc sống, thân thể, hoặc tài sản của Quý khách hàng và khó nhận được sự đồng ý của Quý khách hàng đó;

•          Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp, liên doanh liên kết hoặc nguyên nhân khác.

V. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH UNITOURIST

Địa chỉ: 8A/11D1 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:‎ 1900 2112

Email: info@unitourist.com

Giờ làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần - Từ 8:30 đến 18:00 (ngoại trừ dịp Lễ, Tết).

VI. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

1. Quý khách hàng có thể yêu cầu điều chỉnh, bổ sung hoặc xóa thông tin của mình. Nếu một yêu cầu như vậy được thực hiện, Công ty sẽ yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ chứng minh nhận dạng cá nhân. Khi Unitourist xác định rằng việc hiệu chỉnh, bổ sung hoặc xóa thông tin là cần thiết, Unitourist sẽ hiệu chỉnh, bổ sung hoặc xóa thông tin của bạn do Công ty lưu giữ trong giới hạn và trong khoảng thời gian hợp lý.

2. Quý khách hàng có thể yêu cầu dừng sử dụng hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của bạn. Nếu một yêu cầu như vậy được thực hiện, Unitourist sẽ dừng sử dụng hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của bạn do Công ty đang lưu giữ trong giới hạn và trong khoảng thời gian hợp lý.

VII. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Unitourist sẽ bảo vệ thông tin để tránh không bị tiết lộ hoặc làm sai lệch, và lập tức thực hiện tất cả các biện pháp trong trường hợp khẩn cấp.

1. Bảo mật.

Thông tin thanh toán giao dịch thẻ: các thông tin thẻ được nhập trên cổng thanh toán [vui lòng điền thông tin đơn vị cung cấp cổng thanh toán] (ví dụ: Cybersource - Sacombank epay được chứng thực đạt chuẩn PCI DSS ( Payment Card Industry Data Security Standard ) của tổ chức thẻ quốc tế. Khi thông tin thẻ được nhập trên trang thanh toán của [vui lòng điền thông tin đơn vị cung cấp cổng thanh toán] giao dịch được mã hóa khi truyền đi nhằm ngăn ngừa việc đánh cắp và sao chép thông tin thẻ.

2. Sử dụng Cookie

Cookie có thể được sử dụng để đảm bảo an toàn và cung cấp thông tin phù hợp cho bạn. Cookie là một đoạn tin được truyền từ máy chủ lưu trữ website của tới trình duyệt và có thể được lưu trong ổ cứng máy tính của khách hàng hay thiết bị lưu trữ khác. Bản thân Cookie không chứa bất cứ thông tin nào có thể giúp Unitourist xác định ra người sử dụng.

Quý khách hàng có thể quyết định chấp nhận hoặc chặn không cho Cookie thiết lập vào trình duyệt của mình. Tuy nhiên, nếu khách hàng không chấp nhận Cookie, có thể khách hàng sẽ không có khả năng sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên website do Công ty quản lý.

3. Thông tin lưu trữ về quá trình duyệt nội dung

Nếu khách hàng ghé thăm website do Công ty vận hành thì những thông tin về phiên truy cập của Quý khách hàng sẽ được lưu giữ trên máy chủ lưu trữ website. Những thông tin này không được sử dụng vì bất cứ lý do nào khác ngòai lý do thu thập số liệu thống kê số lần truy cập của Quý khách hàng.

4. Các biện pháp khác

•          Thiết lập hệ thống thông tin phục vụ hoạt động thanh toán đảm bảo kết nối trực tuyến 24 (hai mươi bốn) giờ trong ngày và 7 (bảy) ngày trong tuần. Thời gian dừng hệ thống để bảo trì không quá 12 (mười hai) giờ mỗi lần bảo trì và sẽ có thông báo trước cho Quý khách hàng;

•          Triển khai các ứng dụng có khả năng phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các truy nhập bất hợp pháp và các hình thức tấn công trên môi trường mạng vào hệ thống thông tin phục vụ hoạt động thanh toán trực tuyến;

•          Có các phương án kiểm soát quyền truy nhập hệ thống, quyền ra, vào nơi đặt thiết bị hệ thống thông tin phục vụ hoạt động thanh toán trực tuyến;

•          Lưu trữ dữ liệu về từng giao dịch thanh toán theo thời hạn quy định tại Luật kế toán.

VIII. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

1. Unitourist sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để quản lý và bảo vệ hợp thức những thông tin để không cho những thông tin này bị rò rỉ, mất mát hoặc bị làm sai lệch.

2. Quý khách hàng có thể yêu cầu được cấp xác nhận về việc liệu Unitourist có đang lưu giữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn hay không, và xác nhận về việc sử dụng thông tin do Công ty lưu giữ. Nếu một yêu cầu như vậy được thực hiện, Unitourist sẽ yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ chứng minh nhận dạng cá nhân. Khi Công ty xác định rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin của bạn do Công ty lưu giữ cho bạn trong giới hạn và trong khoảng thời gian hợp lý.

3. Khi Quý khách hàng muốn khiếu nại về cách xử lý thông tin cá nhân của Unitourist, xin vui lòng gửi Khiếu nại trực tiếp đến địa chỉ hoặc thông qua email Công ty.